Kurs 7 Darów Miłości – Małżeński miesiąc miodowy w codzienności.

Zapraszamy małżonków z całej Polski na nasz internetowy kurs. 7 Darów Miłości – Małżeński miesiąc miodowy w codzienności. Kurs zakorzeniony jest w Słowie Boga. Z Pisma Świętego zaczerpnęliśmy wszystkie nauki i mądrości przekazywane na kursie.

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.” 1J 4, 7-8

Poznajcie 7 Darów Miłości

W ich dawaniu i przyjmowaniu kryje się głęboka moc małżeńskiej miłości. Przez te Dary Bóg okazuje Tobie, jak bardzo mocno Cię Kocha. Ten kurs jest jak internetowe rekolekcje. Zbliża do Boga, a małżonków do siebie nawzajem. Cały kurs dostępny jest na naszej internetowej platformie w Strefie BOGActwa Rozwoju. Kurs możecie przejść całkowicie bezpłatnie (realizowany z dobrowolnych darowizn, małżeństw, które już uczestniczyły w kursie).

Przeczytaj pełen opisu kursu:

https://strefa.bogactworozwoju.pl/7-darow-milosci-malzenski-miesiac-miodowy-w-codziennosci

W kursie wzięło udział już pond 6200 osób.

93% uczestników dało ocenę maksymalną „10”.

Wybrane zdania z kilku opinii o kursie:

„Moje małżeństwo przechodzi jakąś niewyobrażalną wiosnę.”

Ania

„Zmieniłam swoje postrzeganie Męża. Zaczęłam dostrzegać w nim miłość Boga do mnie i zrozumiałam jak wielkim darem jest dla mnie. Sakiewki pełne miłości – to najpiękniejszy dar jaki można otrzymać, pozwala poznać głębiej kim jesteśmy dla współmałżonka, co w nas jest dla niego cenne. To prowadzi do pogłębiania dobrych relacji w małżeństwie.”

Ewa

„Chęć szczerej rozmowy i zrozumienia. Zmiana postawy w relacji.”

Marta

„Mój mąż otworzył się na działanie Ducha Świętego. W mojej rodzinie zagościła Pokora i Miłość.”

Bożena

„Wspólna spontaniczna modlitwa małżeńska, obdarowywanie się dobrym słowem, spędzanie więcej czasu we dwoje.”

Olga

Dołączcie do kursu i poznacie aż 7 Darów Miłości.

Jednak wystarczy każdemu z małżonków tylko ten jeden.

Ten, który Twojemu mężowi sprawi największą radość, a Twoja żona poczuje się tak kochana jak nigdy wcześniej.

Który?

Na to pytanie odpowie Wam prosty test, który zrobicie na koniec kursu.

Odpowiecie na kilka łatwych pytań i poznacie ten jeden wyjątkowy dar.

Z drugiej strony.

Jeśli jednego z tych 7 Darów Miłości zabraknie w Waszej małżeńskiej relacji to, coś nieustannie będzie blokowało pełen rozkwit Waszej miłości.

Zapiszcie się na Kurs i przeżyjcie Wasz pełen miłości miesiąc miodowy w codzienności.

Niezależnie od wieku, stażu i waszych doświadczeń małżeńskich.

Żono, piękna i ciepła, zaproś koniecznie swojego zapracowanego męża.

Mężu, odważny i męski, zaproś koniecznie swoją wciąż zabieganą żonę.

Niech ten miesiąc, Wasze małżeństwo na nowo rozkwitnie, a gorący płomień romantycznej miłości rozpali na nowo wasze serca.

Poznaj szczegółowy opis kursu.

https://strefa.bogactworozwoju.pl/7-darow-milosci-malzenski-miesiac-miodowy-w-codziennosci