Koordynator projektu/Koordynator ds. polityki senioralnej gminy Śrem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie
63-100 Śrem, ul. Roweckiego 31
tel. 535 778 434

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), na  stronie http://ops.srem.pl/klauzula-informacyjna-rodo umieszczone zostały szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe Klauzule Informacyjne umieszczone są również na tablicy informacyjnej Ośrodka oraz dostępne u każdego Pracownika przy stanowisku w Biurze Obsługi Interesanta.

Poprzednie edycje: