Termin: 9 lutego, 17:00-20:30

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej zaprasza na warsztatowe
spotkanie dla małżeństw w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa .
Dowiecie się, jak sprawić, by rozmowy między Wami przypominały bardziej
dialog niż tylko wymianę informacji, jakim językiem miłości mówi każde z
Was i jak okazywać miłość drugiej połówce, aby naprawdę czuła się
kochana, a także jak czytelnie komunikować swoje potrzeby w tej materii.

Po części warsztatowej będzie czas na kilka chwil spokojnej rozmowy przy
kawie, bez rozproszeń w postaci nawału domowych obowiązków, telefonów,
spraw do załatwienia.

Na koniec przewidziana jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu,
aby Waszą miłość małżeńską złączyć z Największą Miłością.

Zapisy: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej, tel 697 672 275,
rodzina@diecezja.legnica.pl
https://domslowa.legnica.pl/kalendarz/miedzynarodowy-tydzien-malzenstw-w-domu-slowa/

Ks. dr Piotr Kot
DOM SŁOWA, ul. Jana Pawła II 1, 59-220 LEGNICA
tel. (+48) 76/724-41-30