Idea Projektu Tydzień Małżeństwa

 

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to społeczna kampania promująca szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny. Tydzień Małżeństwa odbywa się równolegle w 22 krajach zawsze  w tym samym terminie: 7-14 lutego. W Polsce projekt  został zainicjowany w 2015 r. przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym.

 

Cele kampanii

 

  1. Stworzenie cyklicznej tradycji, swoistego „festiwalu małżeństwa”, celebrowania i cieszenia się małżeństwem w „okresie walentynkowym” tj 7-14.02

  2.  Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia zdrowych relacji małżeńskich.

  3. Promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżeńskiej, aby dawała ona małżonkom satysfakcję i spełnienie.

  4. Propagowanie programów i inicjatyw wspierających rozwój relacji małżeńskich.

  5. Stworzenie okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej oraz nabycie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz poprzez wspólne, twórcze spędzenie czasu (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, sportowych, psychoedukacyjnych).

  6. Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, media i osoby publiczne do promowania znaczenia zdrowych małżeństw.

 

Ramy czasowe projektu:

 

– ciągła, całoroczna pomoc psychoedukacyjna dla małżeństw i narzeczonych,

– organizacja obchodów „Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa” rokrocznie w terminie: 7-14.02.

 

Obszary działania w ramach projektu:

 

– Psychoterapia indywidualna i małżeńska,

 

– Mediacje małżeńskie,

 

– Poradnictwo małżeńskie (coaching),

 

– Organizacja szkoleń i warsztatów dla par małżeńskich,

 

– Organizacja szkoleń dla profesjonalistów (terapeutów, nauczycieli, doradców,itd.) pracujących z małżeństwami,

 

– Organizacja konferencji poświęconych problematyce instytucji małżeństwa oraz jego kondycji we współczesnym świecie,

 

– Propagowanie idei małżeństwa poprzez m.in.: organizację dedykowanych wydarzeń kulturalnych, ofertę wydawniczą o tematyce małżeńskiej, organizację wydarzeń medialnych.

 

Partnerstwa:

 

– Integracja środowisk działających na rzecz małżeństw w Polsce,

– Współpraca z organizacjami wspierającymi instytucję małżeństwa poza Polską (w tym w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa)

 

Organizator Projektu:

 

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich  zrzesza psychologów, psychoterapeutów, mediatorów rodzinnych, pedagogów, doradców i coachów. Naszym celem jest propagowanie oraz udzielanie pomocy psychologicznej na bazie zintegrowanej koncepcji człowieka łączącej wymiary: biologiczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Stowarzyszenie ma charakter ekumeniczny. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego istniejącą od 1997 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby, grupy, stowarzyszenia, instytucje oraz wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły na to małżeńskie święto.