Konflikt małżeński – TEST

Decyzja o małżeństwie jest jedną z najważniejszych decyzji, którą podejmuje człowiek w całym swoim życiu. Niestety, czasem partnerzy spostrzegają, że coraz trudniej jest im razem ze sobą być, że maja coraz mniej wspólnych zainteresować i coraz trudniej jest im akceptować partnera. Prowadzi to zazwyczaj do konfliktów, poczucia niezadowolenia z małżeństwa, poczucia emocjonalnej pustki. Aby określić swój poziom dopasowania możesz wykonać umieszczone testy. Pamiętaj jednak, że mają one wartość orientacyjną i nie zastępują kontaktu z terapeuta.

 

Test dostosowania w małżeństwie

(Locke – Wallace)

1. Zastanów się, gdzie umieściłbyś na skali szczęścia swój związek. Środkowy punk oznacza stopień szczęśliwości, jaki uzyskuje w małżeństwie większość ludzi. Zaznacz krzyżykiem, gdzie znajdowałaby się twoja odpowiedź

x___________x___________x___________x___________x___________x___________x

Bardzo Szczęśliwe Idealnie

nieszczęśliwe szczęśliwe

 

 

Oceń a następnie zaznacz krzyżykiem stwierdzenie, które najlepiej charakteryzuje wasze małżeństwo.

Zawsze

zgodność

Prawie

zawsze

zgodność

Czasem

nie- zgodność

Często

nie-zgodność

Prawie

zawsze

nie-zgodność

Zawsze

nie-zgodność

2. Zarządzanie pieniędzmi
3. Spędzanie wolnego czasu/rekreacja
4. Okazywanie sobie uczuć
5. Kontakty z przyjaciółmi
6. Współżycie seksualne
7. Pogląd na to, co jest zachowaniem dobrym i właściwym
8. Filozofia życiowa
9. Kontakty z rodziną

 

Zaznacz właściwe:

10. Nieporozumienia w naszym małżeństwie zwykle kończą się

a) ustępstwem męża

b) ustępstwem żony

c) obustronnym kompromisem

11. Czy ty i twój partner macie wspólne zainteresowania

a) wszystkie

b) wiele

c) mało

d) wcale

12. Wolny czas zazwyczaj spędzasz

a) poza domem

b) w domu

Twój partner woli spędzać wolny czas

a) poza domem

b) w domu

13. Czy żałujesz czasem, że zawarłeś małżeństwo

a) często

b) czasem

c) rzadko

d) nigdy

14. Gdybyś mógł jeszcze raz przeżyć życie, to czy myślisz, że:

a) byłbyś z tą samą osobą

b) byłbyś z kimś innym

c) w ogóle nie zawarłbyś małżeństwa

15. Jak często zwierzasz się swojemu partnerowi

a) Prawie nigdy

b) rzadko

c) w większości przypadków

d) we wszystkim

 

PUNKTACJA

 

0___________2___________7___________15___________20___________25___________30

Bardzo Szczęśliwe Idealnie

nieszczęśliwe szczęśliwe

 

 

Oceń a następnie zaznacz krzyżykiem stwierdzenie, które najlepiej charakteryzuje wasze małżeństwo.

Zawsze

zgodność

Prawie

zawsze

zgodność

Czasem

nie- zgodność

Często

nie-zgodność

Prawie

zawsze

nie-zgodność

Zawsze

nie-zgodność

2. Zarządzanie pieniędzmi 5 4 3 2 1 0
3. Spędzanie wolnego czasu/rekreacja 5 4 3 2 1 0
4. Okazywanie sobie uczuć 8 6 4 2 1 0
5. Kontakty z przyjaciółmi 5 4 3 2 1 0
6. Współżycie seksualne 15 12 9 4 1 0
7. Pogląd na to, co jest zachowaniem dobrym i właściwym 5 4 3 2 1 0
8. Filozofia życiowa 5 4 3 2 1 0
9. Kontakty z rodziną 5 4 3 2 1 0

 

Zaznacz właściwe:

10. Nieporozumienia w naszym małżeństwie zwykle kończą się

a) ustępstwem męża – 0

b) ustępstwem żony – 2

c) obustronnym kompromisem – 10

11. Czy ty i twój partner macie wspólne zainteresowania

a) wszystkie – 10

b) wiele – 8

c) mało – 3

d) wcale 0

12. Wolny czas zazwyczaj spędzasz

a) poza domem

b) w domu

Twój partner woli spędzać wolny czas

a) poza domem

b) w domu

10 punktów za obie odpowiedzi poza domem

3 punkty za obie odpowiedzi poza domem

02 punkty za rozbieżne odpowiedzi

13. Czy żałujesz czasem, że zawarłeś małżeństwo

a) często – 0

b) czasem – 3

c) rzadko – 8

d) nigdy – 15

14. Gdybyś mógł jeszcze raz przeżyć życie, to czy myślisz, że:

a) byłbyś z tą samą osobą – 15

b) byłbyś z kimś innym – 0

c) w ogóle nie zawarłbyś małżeństwa – 1

15. Jak często zwierzasz się swojemu partnerowi

a) prawie nigdy – 0

b) rzadko – 2

c) w większości przypadków – 10

d) we wszystkim – 10

Minimalna liczba punktów – 0

Maksymalna liczna punktów – 158

Interpretacja: im wyższy wynik tym małżeństwo jest bardziej szczęśliwe, zgodne i dopasowane. Oczywiście praktycznie nigdy nie zdarza się, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów. Test ten także nie wykaże, od jakiej liczny należy udać się do specjalisty po pomoc. Jego celem jest uświadomienie sobie, jak bardzo jesteśmy zgodnym lub niezgodnym małżeństwem i jak oceniamy związek. Jeśli widzisz (widzicie), że liczba uzyskanych punktów jest mała i czujesz, że trudno jest wam rozwiązać problemy, pamiętaj, że WARTO korzystać z terapii przeznaczonej dla par. Jest to szczególnie wskazane dla par, posiadających dzieci (odnośnik).

 

 

Test dostosowania w małżeństwie (Lock – Williamson)

1.Jeśli Pan/Pani nie zgadza się z partnerem w jakiejś sprawie, to w jaki sposób wasz spór zazwyczaj się kończy?

a) ustępuje mąż – 50

b) ustępuje żona – 32

c) nikt nie ustępuje – 22

d) oboje staramy się ustąpić choć trochę – 53

2. Czy wobec siebie zachowujecie się zgodnie z zasadami kulturalnego zachowania się?

a) zawsze – 61

b) prawie zawsze – 51

c) czasami ich nie stosujemy – 40

d) często ich nie stosujemy – 40

e) rzadko je stosujemy – 13

f) nigdy ich nie stosujemy – 22

3. Czy pan/Pani i partner zajmujecie się jakąś działalnością poza domem i pracą?

a) bardzo często – 34

b) czasami – 24

c) rzadko – 13

d) nigdy – 40

4. Jak najchętniej spędzacie czas wolny?

a) oboje zostajemy w domu – 44

b) oboje wychodzimy z domu – 51

c)jedno wychodzi a drugie zostaje w domu – 31

5. Czy ma Pan/Pani z partnerem takie same poglądy na ważne w życiu cele?

a) zawsze mamy takie same poglądy – 26

b) prawie zawsze mamy takie same poglądy – 15

c) czasami mamy takie same poglądy – 40

d) często nie mamy takich samych poglądów – 22

e) prawie zawsze nie mamy takich samych poglądów – 31

f) nigdy nie mamy takich samych poglądów – 13

6. Czy Pan/Pani i partner zgadzacie się w kwestii przyjaciół

a) zawsze się zgadzamy – 25

b) prawie zawsze się zgadzamy – 70

c) czasami się nie zgadzamy – 40

d) często się nie zgadzamy – 13

e) prawie zawsze się nie zgadzamy – 31

f) nigdy się nie zgadzamy – 40

7. Czy Pan/Pani i partner zgadzacie się jak postępować z rodzicami?

a) zawsze się zgadzamy – 43

b) prawie zawsze się zgadzamy – 52

c) czasami się nie zgadzamy – 23

d) często się nie zgadzamy – 23

e) prawie zawsze się nie zgadzamy – 32

f) nigdy się nie zgadzamy – 50

8. Czy Pan/Pani zgadzacie się z partnerem w kwestii dochodów w rodzinie?

a) zawsze się zgadzamy – 25

b) prawie zawsze się zgadzamy – 16

c) czasami się nie zgadzamy – 22

d) często się nie zgadzamy – 22

e) prawie zawsze się nie zgadzamy – 13

f) nigdy się nie zgadzamy – 40

9. Czy oboje potraficie zgodzić się co do tego, jak chcecie spędzać wolny czas?

a) zawsze się zgadzamy – 16

b) prawie zawsze się zgadzamy – 60

c) czasami się nie zgadzamy – 41

d) często się nie zgadzamy – 40

e) prawie zawsze się nie zgadzamy – 31

f) nigdy się nie zgadzamy – 13

10. Jak często całuje Pan/Pani swojego partnera?

a) codziennie – 25

b) czasami – 23

c) prawie nigdy – 50

11. Jak często denerwujecie się nawzajem?

a) nigdy – 52

b) prawie nigdy – 60

c) czasami – 50

d) często – 23

e) prawie zawsze – 32

f) zawsze – 41

12. Czy pan/ Pani potraficie dogadać się z partnerem w kwestii okazywania uczuć?

a) zawsze się zgadzamy – 16

b) prawie zawsze się zgadzamy – 33

c) czasami się nie zgadzamy – 41

d) często się nie zgadzamy – 14

e) prawie zawsze się nie zgadzamy – 23

f) nigdy się nie zgadzamy – 32

13. Proszę podkreślić wybrane pozycje, które odpowiadają za problemy w Pana/Pani małżeństwie;

 • problemy finansowe
 • zbyt mało wspólnych przyjaciół
 • wieczne sprzeczki
 • ingerencja rodziców z obu stron
 • brak wzajemnych uczuć
 • niezadowolenie z życia seksualnego
 • egoizm i brak chęci współpracy
 • niewierność małżonka
 • partner jest w zażyłych stosunkach z kimś innym
 • alkoholizm partnera
 • inne powody _______________________________________________

 

a) żadnej nie podkreślono – 44

b) Podkreślono jedna pozycje – 34

c) podkreślono dwie pozycje – 61

d) podkreślono trzy pozycje – 24

e) podkreślono cztery lub pięć pozycji – 23

f) podkreślono sześc lub więcej pozycji – 22

14. Czy myśli Pan/Pani czasami, że lepiej byłoby nie być w związku małżeńskim?

a) często – 31

b) czasami – 22

c) rzadko – 34

d) nigdy – 26

15. Czy Pan/Pani rozmawia z partnerem o swoich wzajemnych sprawach?

a) nigdy – 31

b) czasem – 40

c) prawie zawsze – 33

d) zawsze – 16

16. Czy Pan/Pani uważa swoje małżeństwo za szczęśliwe?

a) bardzo szczęśliwe – 17

b) szczęśliwe – 43

c) przeciętne – 40

d) nieszczęśliwe – 22

e) bardzo nieszczęśliwe – 13

17. Gdyby mógł Pan/Pani zacząć swoje życie od nowa to chcielibyście:

a) zawrzeć związek z tą sama osobą – 27

b) zawrzeć związek z inna osoba – 12

c) nie zawierać związku małżeńskiego – 21

18. Ile razy Pan/Pani lub partner byliście zmuszeni opuścić dom z powodu konfliktu?

a) nigdy – 54

b) raz – 13

c) dwa lub więcej razy – 22

19. Jakie są Pana/Pani wrażenia przy kontaktach seksualnych?

a) bardzo przyjemne – 43

b) przyjemne – 52

c) przeciętne – 13

d) trochę przyjemne – 22

e) w sumie nieprzyjemne – 31

20. Czy Pan/Pani i partner jesteście zgodny jeśli chodzi o kontakty seksualne?

a) zawsze się zgadzamy – 43

b) prawie zawsze się zgadzamy – 33

c) czasami się zgadzamy – 23

d) często się nie zgadzamy – 50

e) prawie zawsze się nie zgadzamy – 41

f) nigdy się nie zgadzamy – 14

21. Czy Pana/Pani uczucie satysfakcji w czasie stosunku seksualnego jest zadowalające?

a) bardzo – 34

b) poniekąd – 25

c) trochę – 23

d) w żadnym wypadku – 14

22. Czy kontakty seksualne z partnerem są przejawem miłości i uczucia?

a) zawsze – 52

b) prawie zawsze – 34

c) czasami – 42

d) prawie nigdy – 22

e) nigdy – 13

 

PUNKTACJA

Punkty uzyskane przy każdym pytaniu sumuje się (np. jeśli zakreślone punkty wynosiły 41 to należy dodać 4 + 1 itp.) następnie należny zsumować punkty ze wszystkich twierdzeń a następnie odjąć od uzyskanego wyniku 44. Wynik poniżej 66 punktów świadczy o słabym dopasowaniu i może stać się wskazówką do poważnej pracy nad związkiem. Należy pamiętać, że uzyskany wynik ma wartość orientacyjną a wykonanie testu nie zastępuje wizyty u specjalisty.