Pracujesz z małżeństwami doświadczającymi kryzysu? A może Twoje małżeństwo jest w poważnym kryzysie? – Warto przyjść na to spotkanie.

 

Analizując rozwód wskażemy na czynniki mogące poprawić funkcjonowanie w małżeństwie tak, aby skuteczne rozwiązanie problemów w związku pozwalało na jego trwanie i nie prowadziło do rozstania.

 

Rozwód spostrzegamy jako proces, w którym wyróżniamy fazę przed rozwodem, fazę rozwodu formalnego oraz fazę życia rodziny po rozwodzie. W procesie tym konieczne jest zrealizowanie zadań na kolejnych jego etapach.
Pozytywnym efektem rozwiązania zadań z pierwszej fazy jest osiągnięcie gotowości do podjęcia decyzji o rozstaniu, która dotyczy obu partnerów niezależnie od tego, który z nich inicjuje proces. Aby ją osiągnąć,niezbędne jest poradzenie sobie z emocjami wynikającymi z oceny związku, pogodzenie się z brakiem perspektyw dla relacji małżeńskiej oraz uświadomienie sobie konsekwencji rozwodu dla całej rodziny.

Druga faza powinna zakończyć się wypracowaniem wewnętrznej gotowości do podjęcia współpracy rodzicielskiej przez rodziców, czego efektem są faktyczne działania podejmowane w tym kierunku. Gotowość do podjęcia współpracy rodzicielskiej rozumiemy jako konieczność porozumienia z drugim rodzicem i uznania ważności jego relacji z dzieckiem oraz pozytywny stosunek emocjonalny do jego roli w życiu dziecka i spójne z tym zachowania. W fazie rodziny po rozwodzie zadaniem wszystkich jej członków jest wypracowanie gotowości do wejścia w nowe relacje i kontynuowania dotychczasowych w nowym kształcie. Aby to nastąpiło, dorośli i dzieci winni uporać się z żalem po wielu stratach, w czym pomocna może być umiejętność korzystania ze wsparcia bliskich i specjalistów. Wyrazem gotowości do przekształcenia dotychczasowej relacji w wymiarze rodzicielskim jest współrodzicielstwo.

Data: 9.02.2018, godzina 18:00 – 19:30
Miejsce: Gdańsk – Wrzeszcz, Ośrodek Rozwoju Osobistego SPCh
Adres: Al. Grunwaldzka 12
Udział : bezpłatny

Więcej informacji i zgłoszenia

Marta Paczyńska:

tel 519 895 232, e-mail: kontakt@tydzienmalzenstwa.pl