Miejsce: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 1. piętro

Data: 14.02.2018, godz. 19:30

 

Czy kryzys musi oznaczać koniec? Czy państwo może nam pomóc ratować małżeństwo?

Czy istnieje rozwód kościelny? Czy instytucje państwowe wspierają tylko małżonków, czy także rozwodników, osoby będące w separacji, tych, których małżeństwo zostało uznane za nieważne? Na jaką pomoc mogą liczyć?  Jak Państwo może zaradzić rozwodom i separacji? Na te i wiele innych pytań, spróbujemy odpowiedzieć wraz z naszymi gośćmi.

Udział w debacie wezmą

Senator Antoni Szymański– polityk, socjolog, kurator sądowy.

W 1977 r. ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 37 lat wykonuje zawód rodzinnego kuratora sądowego, jest kuratorem specjalistą.

Prowadzi aktywną działalność w wielu organizacjach wspomagających rodzinę. Pełni m.in. funkcję wiceprezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej 86 organizacji prorodzinnych. Jest autorem licznych artykułów dotyczących polityki społecznej. Był współorganizatorem międzynarodowych kongresów: „O godność macierzyństwa” (1988 r.), „O godność ojcostwa” (1999 r.), „O godność dziecka” (2001 r.).

 

ks. Krzysztof Mikołajczuk-

W 1984 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale Teologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii. W tym samym roku 2 czerwca otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abp. Bolesława Pylaka i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii św. Józefa w Kraśniku. Następnie po dwóch latach (w 1992 roku) został mianowany wikariuszem parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie, jednocześnie podjął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego w KUL uzyskując w 1995 roku tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego i kościelny stopień licencjata. Od 2004 roku – Kanonik Honorowy Prześwietnej Kapituły Archikatedralnej.

Pełni(ł) następujące funkcje w duszpasterstwie diecezjalnym:

  • korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie;
  • notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie;
  • wizytator archidiecezjalny;
  • obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie;
  • wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie;
  • sędzia w Sądzie Metropolitalnym w Lublinie (do chwili obecnej).

 

 

 

ilość miejsc ograniczona, bardzo prosimy o zapisy za pomocą formularza:

https://goo.gl/forms/cUgryTDaUApjGF1B2