Małżeńska Akademia Rozwoju to projekt, w ramach którego przewiduje się działania mające na celu podnoszenie społecznej świadomości nt. reguł związanych z funkcjonowaniem małżeństwa oraz narzędzi przyczyniających się do budowania trwałej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej. Na podstawie doświadczeń lat ubiegłych w roku 2018 planujemy realizować ofertę warsztatów i wykładów w ciągu całego roku – nie tylko podczas trwania Tygodnia Małżeństwa 7-14.02.2018.

Cykl wykładów psychoedukacyjnych:

– Fazy życia rodziny : omówienie specyfiki każdej z faz rozwoju relacji i rodziny z pokazaniem szczególych potrzeb, szans i zagrożeń wynikających z danego etapu.

– Namiętnosć, Intymnosć, Zaangażowanie

– Bliskość Emocjonalna

– Rozwiązywanie Konfliktów

– Jak budować relacje w rodziną

– W sypialni, w kuchni, pralni i w sklepie – trud codziennych obowiązków
– Finanse (razem czy osobno)

– Małżeństwo i dzieci

2. Cykl warsztatów psychoedukacyjnych (pogłebione tresci wykładowe i możliwosc praktycznej czesci pracy w parze małzeńskiej):

– Komunikacja

– Bliskosc (mechanizmy obronne utrudniające bliskosć)
– Języki Miłosci
– Celebrowanie Relacji
– Konflikty i kryzysy

3. Organizacja serwisu internetowego popularyzującej tematykę małżeńską w przyjazny i lekki sposób: reportaże z inspirującymi i rozpoznawalnymi medialnie małżeństwami, blogi tematyczne na temat problemów małżeńskich i sposobów ich przełamywania

4. Ustanowienie Certyfikatu Jakości „Małżeństwo z Klasą” przyznawane adeptom szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach projektu

5. Ustanowienie szczególnych wyróżnień dla długoletnich i wzorcowych małżeństw (statuetki „Wzorowe Małżeństwo” / „Małżeństwo z Miłością” wręczane podczas finałowej gali Tygodnia Małżeństwa)

6. Organizacja wydarzeń kulturalnych w trybie całorocznym w tym m.in. „Małżeńskie Wieczory”, „Ze Sztuką w Małżeństwie” , „Biznes i Małżeństwo” przy zaangażowaniu środowisk twórczych