Idea Projektu Tydzień Małżeństwa

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to społeczna kampania promująca szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny. Tydzień Małżeństwa odbywa się równolegle w 27 krajach zawsze w tym samym terminie: 7-14 lutego. W Polsce projekt  został zainicjowany w 2015 r. przez Odział Gdański Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i rozrywkowym. Obecnie organizatorem i
mentorem kampanii jest Fundacja Tydzień Małżeństwa. Fundacja zaprasza do współtworzenia Kampanii partnerów z obszaru całej Polski.

Cele kampanii

 1. Stworzenie cyklicznej tradycji, swoistego „festiwalu małżeństwa”, celebrowania i cieszenia się małżeństwem w „okresie walentynkowym” tj 7-14.02
 2. Motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, mediów i osób publicznych do promowania znaczenia zdrowych relacji małżeńskich.
 3. Promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżeńskiej, aby dawała ona małżonkom satysfakcję i spełnienie.
 4. Propagowanie programów i inicjatyw wspierających rozwój relacji małżeńskich.
 5. Stworzenie okazji do pogłębienia więzi małżeńskiej oraz nabycie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w konferencjach, seminariach, debatach i warsztatach oraz poprzez wspólne, twórcze spędzenie czasu (uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych, sportowych, psychoedukacyjnych).

Ramy czasowe projektu:

 • ciągła, całoroczna pomoc psychoedukacyjna dla małżeństw i narzeczonych,
 • organizacja obchodów „Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa” rokrocznie w terminie: 7-14.02.

Obszary działania w ramach projektu

 • Psychoterapia indywidualna i małżeńska,
 • Mediacje małżeńskie,
 • Poradnictwo małżeńskie (coaching),
 • Organizacja szkoleń i warsztatów dla par małżeńskich,
 • Organizacja szkoleń dla profesjonalistów (terapeutów, nauczycieli, doradców,itd.) pracujących z małżeństwami,
 • Organizacja konferencji poświęconych problematyce instytucji małżeństwa oraz jego kondycji we współczesnym świecie,
 • Propagowanie idei małżeństwa poprzez m.in.: organizację dedykowanych wydarzeń kulturalnych, ofertę wydawniczą o tematyce małżeńskiej, organizację wydarzeń medialnych.

Partnerstwa:

 • Integracja środowisk działających na rzecz małżeństw w Polsce,
 • Współpraca z organizacjami wspierającymi instytucję małżeństwa poza Polską (w tym w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa)

Organizator Projektu

Fundacja Tydzień Małżeństwa została powołana i wpisana do rejestru organizacji pozarządowych 16 marca 2018r. Potrzeba powołania Fundacji wiązała się z dynamicznym rozwojem kampanii społecznej „Tydzień Małżeństwa” w Polsce. Postanowiono powołać odrębną organizację  skoncentrowaną na działaniach na rzecz par małżeńskich. Fundacja swoją ofertę kieruje do par małżeńskich z różnych środowisk, definiując małżeństwo jako sformalizowaną, oficjalnie ogłoszoną relację mężczyzny i kobiety (ślub cywilny lub konkordatowy).

Podmiotem reprezentującym Fundację Tydzień Małżeństwa jest Zarząd Fundacji.
W skład Zarządu wchodzą:

Maciej Kamiński – prezes Zarządu
Leontyna Kozakowska – członek Zarządu
Renata Gehrke – członek Zarządu
Anna Bialik – członek Zarządu
Agnieszka Kamińska – członek Zarządu

Serdecznie zapraszamy do współpracy osoby, grupy, stowarzyszenia, instytucje oraz wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły na to małżeńskie święto.