Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego (1870) i Muzeum Rzemiosł Artystycznych (1881). Zasadniczy trzon muzealnych zbiorów stanowi kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) złożona z kilku tysięcy obrazów, rysunków i rycin mistrzów europejskich od końca XV do początków XIX wieku. Muzeum Narodowe w Gdańsku, w którego głównym gmachu – późnogotyckim  klasztorze franciszkańskim mieści się Oddział Sztuki Dawnej, posiada jeszcze 5 oddziałów, które mają swoje siedziby w zabytkowych budynkach. W Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie mieści się Oddział Sztuki Nowoczesnej, a w Spichlerzu Opackim Oddział Etnografii. Zielona Brama przy Długim Targu jest miejscem wystaw czasowych. W dworku Józefa Wybickiego, w Będominie koło Kościerzyny, ma swoją siedzibę Muzeum Hymnu Narodowego, a w Waplewie Wielkim, w zabytkowym pałacu należącym do rodu Sierakowskich, powołano do życia Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Bogate zbiory fotograficzne prezentowane są w  Gdańskiej Galerii Fotografii, części Oddziału Sztuki Nowoczesnej, działającej jednak w siedzibie Oddziału Zielona Brama na terenie Głównego Miasta w Gdańsku.


Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej
ul. Toruńska 1
80–822 Gdańsk
tel. +48 58 301 70 61
info@mng.gda.pl

Oddział Zielona Brama
ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
tel.+48 58 307 59 12
m.ruszkowska@mng.gda.pl

Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
ul. Cystersów 18
80–330 Gdańsk
tel. +48 58 552 12 71
osn@mng.gda.pl

Gdańska Galeria Fotografii (Zielona Brama)
ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
tel.+48 58 307 59 12
ggf@mng.gda.pl

Oddział Etnografii (Spichlerz Opacki)
ul. Cystersów 19
80–330 Gdańsk
tel. +48 58 552 12 71 w. 104
etnograf@mng.gda.pl

Muzeum Hymnu Narodowego
Będomin 16
83-422 Nowy Barkoczyn
tel. +48 58 687 71 83
mhn@mng.gda.pl

Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią
82-410 Stary Targ
tel. +48 55 277 15 68
waplewo@mng.gda.pl