Tydzień Małżeństwa

Naglącą potrzebą współczesnego świata jest troska o rodzinę. Nasze stowarzyszenie chcąc aktywnie uczestniczyć w budowaniu i wspieraniu zdrowego społeczeństwa, w którym życie rodzinne jest fundamentem bezpiecznego i pełnego rozwoju człowieka, pragnie wzorując się na doświadczeniach innych państw, w których już od lat dziewięćdziesiątych obchodzony jest Tydzień Małżeństwa, zainicjować  świętowanie instytucji małżeństwa i propagowanie tej formy wspólnego życia.

 Kochająca się rodzina jest optymalnym środowiskiem dla rozwoju i wychowania szczęśliwego człowieka. Rodzina zaczyna się od trwałej relacji kobiety i mężczyzny. Małżeństwo jako zobowiązanie na całe życie daje szansę trwałości - mimo trudności, kryzysów i przeszkód.

Badania pokazują również, że bliska więź emocjonalna jest najlepszą profilaktyką uzależnień   i zachowań ryzykownych. Dobra jakość relacji małżeńskiej, bliska więź emocjonalna rodziców (między sobą i w relacji z dzieckiem) jest warunkiem niezbędnym dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego ich dzieci, warunkiem koniecznym dla prawidłowego kształtowania się zdrowego wzorca więzi i bezpiecznego stylu przywiązania, co w konsekwencji daje szansę na zdrowsze przyszłe pokolenie.