Tydzień Małżeństwa

Niedziela 12.02 g.16.00- 18.30


- Warsztaty psychologiczne prowadzone przez psycholog/ terapeutę Krystynę Zelek z Centrum Terapeutyczno- Szkoleniowego „Gaudium”
Cel: 
- ukazanie dynamiki związku: zmieniamy się my, zmieniają się nasze oczekiwania, potrzeby, zmienia się związek;
- zobaczenie w tej dynamice możliwości oraz trudności;
- odkrycie „na nowo” współmałżonka;
Uczestnicy: 5 małżeństw, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń (telefonicznie: 693 744 349)
Koszt: bezpłatne