Tydzień Małżeństwa

Środa 08.02 g. 8.00- 12.30 
– konsultacje indywidualne lub par/ małżeństw z psycholog/ terapeutą systemowym Krystyną Zelek z Centrum Terapeutyczno- Szkol. „Gaudium”

Cel: 
- wstępna diagnoza trudności w małżeństwie
- wskazanie możliwości dalszych działań
Czas trwania konsultacji: 45 min
Uczestnicy: 6 małżeństw, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń (telefonicznie: 693 744 349)
Koszt: bezpłatne